سیزده بدر و همه روز؛ روز مراقبت از طبیعت

 یادداشتی که در سال‌های پیش نیز داشته ایم: می توانیم این چند روز تعطیلی آخر سال، به ویژه سیزده بدر را  به فرصتی برای گفتگو در زمینه‌ی محیط زیست؛ با خانواده، اطرافیان، و غریبه‌هایی که در جاده‌ها و باغ‌ها و بوستان‌ها می‌بینیم بدل کنیم.  * در مورد مشکلات زیست‌محیطی با آشنا و غریبه گفتگو کنید و به جای کلی‌گویی یا فخر فروشی یا اظهار نا امیدی، راه‌های ساده‌ی در دسترس ارایه دهید.  * در هر محیط خارج از خانه که می‌نشینید، اطراف خود را به شعاع ده متر از زباله‌ها تمیز کند و این کار را به دیگران هم توصیه کنید.  * در جایی که می‌نشینید، پوشش گیاهی را لگدمال و خراب نکنید.  * به همه بگویید که آتش روشن کردن در طبیعت کاری است زیانمند، و نالازم.  * پلاستیک‌ها، شیشه، بطری‌های نوشابه، و قوطی‌های کنسروی را با خودتان به شهر (ترجیحا شهرهای بزرگ) بیاورید؛ قرار دادن آن‌ها در سطل‌های زباله‌ی بین شهری   ... “سیزده بدر و همه روز؛ روز مراقبت از طبیعت”

ادامه ←

همدلی و همزبانی برای رفع مشکلات اساسی مدیریت جنگل

 تحقق اقتصاد مقاومتی به ابزار مناسبی نیاز دارد و مقام معظم رهبری برای هدایت نظام، شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت را لازمه اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی قرار دادند. بی تردید بخش مهمی از بیانات رهبری در مورد دیدگاه رونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور و راه های تقویت تولید داخلی و حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک، تقویت فعالیت بنگاه های دانش بنیان، ایجاد نهضت کاهش خام فروشی، تسهیل سرمایه گذاری، کاهش واردات کالاهای مصرفی و مبارزه با قاچاق بسیار دقیق بود. در کشور خشک تا نیمه خشک  ... “همدلی و همزبانی برای رفع مشکلات اساسی مدیریت جنگل”

ادامه ←