اگر زاگرس در ایران نبود!

یادداشت پیش رو، متن کامل سخنرانی‌ام در دومین کنفرانس ملی مخاطرات زاگرس است که در روز ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۳ در تالار شهدای محیط زیست – پارک پردیسان تهران – برگزار شد. تو مهربان باش، بگذار بگویند:ساده است؛فراموشکار است؛زود می‌بخشد.سالهاست دیگر کسی در این سرزمین، ساده نیست…اما تو تغییر نکن!تو خودت باش و نشان بدهآدمیت هنوز نفس می‌کشد …حسن ریوندی     هر هکتار جنگل پهن‌برگ می‌تواند سالانه تا ۲ هزار متر مکعب آب را در خاک نفوذ داده و از هدررفتش ممانعت کند. در حقیقت سرعت نفوذ آب در خاک جنگلی، دست کم ۴۰ برابر خاک غیرجنگلی است. بنابراین، حراست از رویشگاه‌های جنگلی به طور همزمان دو کارکرد مثبت دارد: نخست آنکه سدهای طبیعی زیرزمینی را پر می‌کند که همان اندوخته‌های آبی راهبردی کشور به شمار می‌روند و مهم‌تر آنکه با کاهش ضریب هرزآب، از جابجایی خاک و هدررفت ارزشمندترین ماده‌ی حیاتی زمین ممانعت به عمل آورده و آن  ... “اگر زاگرس در ایران نبود!”

ادامه ←