راه برون رفت از بحران گرد و غبار در خوزستان

    یادداشت پیش رو، حاصل یک کار مشترک تحلیلی/مطالعاتی است که با دوست خوبم، حمیدرضا عباسی انجام داده‌ام. این یادداشت که در شمار مقاله‌های “خلاصه سیاستی” در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (شمس) منتشر شده است؛ می‌تواند از نظرگاهی دیگر برای مهار بحران فزاینده‌ی طغیان ریزگردها و گرد و غبار در دیار زرخیز خوزستان رخ بنمایاند …     اهمیت موضوع: بر بنیاد شواهد باستان‌شناسانه، مطالعات علمی و بررسی‌های تاریخی گسترده، هرگز در هیچ مقطعی از تاریخ دست کم ۱۰ هزار سال گذشته کشور، شرایطی مانند امروز بر فلات ایران حاکم نبوده و هیچگاه ماجرای طغیان گرد و غبار و ریزگردها، زیستمندان ساکن در قلمرو سیاسی ۲۵ استان کشور را اینگونه متأثر نکرده است. پرسش اصلی این است که چرا چالش گرد و غبار و ریزگرد که به صورت طبیعی می‌تواند ساکنان تمامی سرزمین‌های مستقر در کمربند خشک جهان (عرض ۳۵ درجه شمالی) را متأثر سازد، اینک در ایران‌زمین بدل به  ... “راه برون رفت از بحران گرد و غبار در خوزستان”

ادامه ←