به بهانه نوروز

به بهانه نوروز                       

                                        

 بایرام یئلی چارداخلاری یئخاندا
نوروز گولی،قار چیچکی چئخاندا
 
 
در ورقی از کوچه باغ های خاطره کودکی ، گل زنبق (نوروز گولی) و گل حسرت (قار چیچکی) پیام آوران نوروز به روستای زیبا ی من ایشلق بوده اند. در شعر آذری شهریار می گوید:وقتی با د نوروزی چارداغ (نوعی آلاچیق) ها را می اندازد، زمانی است که قارچیچکی و نوروز گلی سر از خاک بیرون می کنند و… این دوگل زیبا در اغاز بهار از زیر برف و غالباً از شکاف سنگها سربدر می آورند نوروز گلی برنگ بنفش و بسیمای عروسی است محجوب و قارچیچکی به رنگ سفید و بسیمای عاشقی است شاداب، گل حسر ت بیشتر مواقع با گل زعفران اشتباه گرفته می شود. زعفرانها از گونه های نسبتاً مشابه گل حسرت سفید یا بنفش هستند و به رنگ‌های سفید، زرد، یاسمنی، بنفش، یا ارغوانی مایل به یاسمنی دیده شده اند که اغلب دارای رگه‌های تیره‌تری در سطح خارجی هستند.برگ‌های باریک آنها دو زائدهٔ ناوی در سطح زیرین و معمولاً یک خط سفید مرکزی در سطح فوقانی دارد در مقایسه با زعفران ها قارچیچکی یا گل حسرت برگهای نسبتاً پهنی دارد.
 هردو گل خاطره کودکیم تقدیم به شما، گل های گروه پارک های طبیعی ، نوروز مبارک
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده