تلاشهای ده ساله به ثمر نشسته؛ حذف حیوانات از سیرک ها به یک خواست عمومی تبدیل شده

اول: برگزاری نخستین سیرک بدون حیوانات در اصفهان در راستای گام جدید کمپین «سیرک نه»دوم: توقیف یک عدد خرس سیرک همایونی در کازرونسوم: توقیف یک عدد شیر معرکه گیر در کرمانشاه و ارجاع آن به تهرانچهارم: توقیف یک عدد خرس دیگر در شهرستان دزفول درود بر همه گروه های زیست محیطی و حامیان حیوانات و فعالان حقوق حیوانات که تلاش های ده ساله آنها این روزها به ثمر نشسته است. به یمن این تلاش ها امروز حذف حیوانات از سیرک ها به یک خواست عمومی، فراگیر و غیرقابل بازگشت تبدیل شده است.  ... “تلاشهای ده ساله به ثمر نشسته؛ حذف حیوانات از سیرک ها به یک خواست عمومی تبدیل شده”

ادامه ←

کتاب هواشناسی کوهستان

انجمن حفظ محیط کوهستان اقدام به ترجمه‌‌ی کتاب هواشناسی کوهستان، مبانی و کاربردها نموده است. این کتاب نوشته‌ی دیوید وایتمن است و به کوشش دکتر فرامرز خوش اخلاق، شبنم هادی نژاد صبوری، نیما فرید مجتهدی، و دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی ترجمه و توسط انتشارات ایلیا منتشر شده است.  ... “کتاب هواشناسی کوهستان”

ادامه ←