یک نامه طبیعت ستیزانه دیگر! در چهار محال و بختیاری چه خبر است؟!

هفته پیش نامه ای جعلی با امضای 50 تشکل زیست محیط منتشر شد که در آن ضمن اننقاد از توجه سازمانهای غیردولتی زیست محیطی به مشکلات محیط زیست وطن از رئیس جمهور خواسته شده بود بی توجه به نظرات کوشندگان و کارشناسان محیط زیست، به اجرای طرح های عمرانی بپردازند! پس از انتشار این نامه مشخص شد 28 تشکل فریب خورده بودند و 22 گروه دیگر نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی نوشته بود این تخلف توسط دو نفر در یک سمن زیست محیطی در شهرکرد انجام شده است که پیگیری ها برای شناسایی و برخورد با متخلفان ادامه دارد.اما پس از آن نامه جعلی، چند روز پیش نامه دیگری به امضای فارغ التحصیلان دانشگاه ها و اعضای شوراهای چهار محال بختیاری خطاب به استاندار منتشر شده است که در آن ضمن اعتراض به اقدام تشکل های  ... “یک نامه طبیعت ستیزانه دیگر! در چهار محال و بختیاری چه خبر است؟!”

ادامه ←

افشای یک جنایت در باغ وحش ارم تهران: شیرها را زنده زنده در آتش سوزاندند!

ایمان معماریان، دامپزشک باغ وحش ارم در گفتگویی با زیست بوم در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص سوزاندن شیرهای باغ وحش ارم گفته:” من در آن زمان ایران نبودم اما عکس هایی را که کارشناسان محیط زیست از محل گرفته بودند دیدم که در آن عکس ها به نظر می رسد شیرهای بزرگ را سر بریده اند و شیر های کوچکتر را در آتش سوزاندند.” وی در پاسخ به اینکه آیا شیرها را بدون داروی بیهوشی سوزانده اند گفته: “اینکه داروی بیهوشی زده اند یا نه در عکس معلوم نبود اما احتمال اینکه داروی مناسبی استفاده نشده باشد وجود دارد، چرا که اگر دارویی شیرها در آتش نمی ماند اما دارو یا به اندازه کافی و یا مناسب مصرف نشده است چون شیرها کامل بیهوش نبودند.” این اقدام در سال 89 و در پی شیوع بیماری مشمشه در باغ وحش ارم صورت گرفته است. پیش از این خبرهایی در  ... “افشای یک جنایت در باغ وحش ارم تهران: شیرها را زنده زنده در آتش سوزاندند!”

ادامه ←