توجه ویژه به زیست بوم های طبیعی و احیای تالاب ها و پایش های محیط زیست در لایحه بودجه سال 1394

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست توجه ویژه دولت به زیست بوم های طبیعی کشور بویژه حفاظت و احیا دریاچه ها و تالاب های کشور را از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1394 عنوان کرد.  به گزارش پام(پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست) احمد علی کیخا ضمن تاکید بر اهمیت توجه هر چه بیشتر به احیای زیست بوم های طبیعی کشور، گفت: در این زمینه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد 10 درصد از منابع ورودی سال 1394 را به صورت ریالی برای بخش های آب، کشاورزی و محیط زیست نزد بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده نگهداری کند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازتاب توجه دولت به مسایل حوزه محیط زیست در تدوین لایحه بودجه سال 94 ادامه داد: برای اولین بار مبلغ 600 میلیارد ریال از درآمدهای وصول شده توسط سازمان امور مالیاتی  ... “توجه ویژه به زیست بوم های طبیعی و احیای تالاب ها و پایش های محیط زیست در لایحه بودجه سال 1394”

ادامه ←

آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ راه اندازی می شود.

آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ های (خاکپوش) مورد استفاده دربیابان زدایی با حمایت ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به زودی راه اندازی می شود. به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی بهرامی، دبیر ستاد توسعه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درخصوص این آزمایشگاه افزود:آزمایشگاه مرجع کنترل و ارتقای کیفی مالچ های مورد استفاده در بیابان زدایی با هدف کنترل و ارزیابی کیفی تمامی مالچ های مختلف کشور طراحی شده است و با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه آب، خشکسالی،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی راه اندازی می شود. وی بیان کرد: در این آزمایشگاه که در پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهش علمی وصنعتی ایران ایجاد شده، تمامی تجهیزات وامکانات جهت کنترل کیفی و ارزیابی مالچ ها (خاکپوش ها) نیز تهیه شده است.بهرامی اظهارکرد: تمامی پژوهشکده های مستقر درسازمان پژوهش علمی وصنعتی  ... “آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مالچ راه اندازی می شود.”

ادامه ←