آشوراده را واگذار نکنید!

یادداشت مرا درباره‌ی طرح واگذاری جزیره‌ی آشوراده برای اجرای طرح‌های گردشگری، می‌توانید در خبرآنلاین بخوانید: آشوراده جای گردشگری نیست!   همچنین یادداشت دکتر حسین آخانی، استاد دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران: ادامه دوران احمدی نژاد در محیط زیست: تیر خلاص به طبیعت گلستان و آشوراده    ... “آشوراده را واگذار نکنید!”

ادامه ←