بیانیه‌ی جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی


اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره‌ی آشوراده

بیانیه‌ی جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی

در سایت شورایعالی سازمان جنگلها بخوانید

http://hc.frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=32201

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده