باید درباره‌ی آب گفتگو کنیم

دبیرخانه‌ی سلسله نشست‌های آب، فرهنگ، جامعه اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات،به عنوان نهادهای مدنی، و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با توجه به اهمیت راهبردی بحران آب، قصد دارند سلسله نشست­هایی را با شعار «باید درباره آب گفت‌وگو کنیم» در شش‌ماهه دوم سال 1393 برای بررسی ابعاد مختلف بحران آب در ایران برگزار نمایند تا بدین وسیله ضمن مشخص شدن ابعاد راهبردی بحران آب، گفتمان‌سازی برای سیاست‌‌گذاری راهبردی در این حوزه تقویت شود. کاستی‌های مدیریتی، برنامه‌ها و اقدامات توسعه و نوسازی از یک طرف، و خصایص شیوه زیست مردمان ایران زمین از طرف دیگر، تأثیرات خود را بر حیات جمعی ایرانیان بر جای گذارده‌اند و از جمله عوارض ناشی از آن‌ها، نا کارآمدی و اتلاف منابع، تخریب محیط زیست و پیدایش بحران‌هایی است که بحران آب از جمله آن‌هاست. توسعه پایدار در جریان توسعه مغفول مانده و امروز مشکلات عدیده‌ای بروز کرده‌اند. مشکلاتی که هزینه‌هایشان  ... “باید درباره‌ی آب گفتگو کنیم”

ادامه ←