۲۴هزار لیتر مازوت روانه محیط زیست لرستان شد !

باز هم نفت کش های عراقی آلودگی شدید منابع آب و خاک را به جنوب استان لرستان تحمیل کردند؛در طی پنج سال اخیر نه تنها شاهد حذف مازوت از چرخه سوخت در کشور نبوده ایم، بلکه رفت و آمد گسترده نفت کش های عراقی از غرب کشور و عدم آشنایی رانندگان آنان با شرایط کوهستانی زاگرس آرامش زیستی منطقه را بر هم زده است. در طی چند روز گذشته باز هم واژگونی یکی از همان نفت کش ها سبب ورود 24 هزار لیتر مازوت به منابع آب و خاک پلدختر در جنوب استان لرستان شده است؛متاسفانه به دلیل عدم حمایت بیمه،مشخص نبودن متولیان این نفت کشها و پیگیری سرشار از لکنت اهالی سازمان حفاظت محیط زیست در 5 سال اخیر باید به این نکته تلخ اعتراف کرد که مجموعه خسارت های نفت کش های عراقی به محیط زیست لرستان از آن مواردی است که جبران آن به واژه هرگز بسیار  ... “۲۴هزار لیتر مازوت روانه محیط زیست لرستان شد !”

ادامه ←

بحران آب و مسئولیت اجتماعی

    در تازه‌ترین شماره ماهنامه اندیشه پویا که از چند روز پیش بر روی دکه‌های روزنامه‌فروشی‌ها هم پخش شده است، نگارنده به همراه یک استاد جامع‌شناس از دانشگاه تهران – دکتر علی اصغر سعیدی – و دکتر محمّد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به گفتگو در باره‌ی موضوعی پرداخت که امروز به بزرگترین تهدید امنیت ملّی ایرانیان بدل شده و پیامد بی‌توجهی کامل به رعایت موازین و ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه است.     از بحران آب سخن می‌گویم؛ بحرانی که اینک بسیاری از فرهیختگان جامعه را واداشته تا برای درمانش از ظرفیت علوم اجتماعی کمک گیرند و گفتگو در مورد آن را به دانشکده‌های فنی آب و آبیاری و آبخیزداری محدود نسازند. اینکه چگونه نظام حاکم بر مدیریت آب کشور که برخوردار از شورای عالی آب به ریاست عالی‌ترین مقام جمهور هم بود و یک کمیته‌ی ملّی توسعه پایدار هم به ریاست یکی  ... “بحران آب و مسئولیت اجتماعی”

ادامه ←