شوق دیدار غار چال‌نخجیر به حرمان مبدل شد

دم دمای سحر راهی می شویم زود تر از وقت مقرر در دوراهی نراق و غار چال نخجیر هستیم ، فرصت غنیمت به دیدار شهر تاریخی و فرهنگی نراق، چند دقیقه مانده به شروع مراسم به جوار غار می رسیم چال‌نخجیر، و در دامنه کوه تخت واقع شده است. انتظار مراسم در دامنه کوه را داشتیم که با چادر بدقواره مواجه شدیم . غار در سال ۱۳۶۸ که سازمان آب در جستجوئی آب زمین زمان منفجر می کرد در اثر غار را  کشف کرد. قدمت غار حدود ۷۰ میلیون سال تخمین زده می‌شود و جزء غارهای آهکی و زنده دنیا محسوب می‌شود. غار چال‌نخجیر از جمله غارهای طبقاتی است و از سه طبقه تشکیل شده است. علت شکل‌گیری غار، حرکت گسل معکوسی بوده است که در منطقه کارستی واران وجود داشته واز نظر زمین‌شناسی دوره تشکیل آن با الیگوسن پایانی می‌رسد.
معمولاً کشف ورودی برای گردشگرغار یکی از لحظه فراموش نشدنی می باشد هرچه قدر طبیعی تر و مخفی تر بهتر، سردر مصنوعی ایجاد شده با مدیریت اثر طبیعی همخوانی ندارد.

اولین همایش اکوتوریسم و غار برگزار می شد به همین بهانه همراهی می کردیم قائم مقام سازمان متبوع و رئیس شورایعالی  سازمان را که یکی از سخنرانان مراسم بود توصیه هایشان به برنامه ریزی محلی اکوتوریسم با ملحوظ داشتن دیگر پدیده های فرهنگی و طبیعی محل از جمله محله قدیمی نراق و … مورد توجه  مقامات محلی قرار گرفت و انشا… توصیه شان مبنی استفاده در حد ظرفیت از غار راهم مدیران میراث فرهنگی مورد توجه قرار دهند. با توجه به اینکه غار را برای بازدید مسئولین در حد امکان خلوت کرده بودند با این وجود تراکم جمعیت به حدی بود که پس چند متر غار پیمائی عطا یش را به لقا یش بخشیدیم .


سال ها قبل آن موقع ها که عضو کمیته ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی بودیم ایجاد تونل موازی برای دسترسی راحت به غار مطرح شده بود که بخاطر اثرات ویرانگر که برسازند طبیعی و ساختار بیولوژیک غار  می توانست داشته باشد در کل رد شده بود که با کمال تاسف در سفر اخیر مشاهده شد چهارصد و هشتاد متر تونل احداث و ظاهراً رها شده و حالت متروکه دارد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده