سند راهبردی توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست نهایی می‌شود.

سند توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تا پایان شهریور ماه امسال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب ارسال می‌شود. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر جهانگیر پرهمت، دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مسؤول کارگروه تلفیق اسناد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، درباره این سند اظهار کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری فناوری در تمامی حوزه‌ها، قسمت عمده تدوین پیش نویس اولیه این سند در مراحل نهایی قرار گرفته و به اتمام رسیده و .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color:  ... “سند راهبردی توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌ زیست نهایی می‌شود.”

ادامه ←

کنگره بین‌المللی آبیاری و زهکشی با موضوع تامین آب برای غذا و جوامع روستایی تحت شرایط تغییر اقلیم

بیست و دومین کنگره کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی و شصت و پنجمین نشست هیئت اجرایی کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) از تاریخ 13 لغایت 20 سپتامبر سال جاری ( 22الی29 شهریور ماه 1393)در کشور کره جنوبی (شهر گوانجو) برگزار خواهد شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ریاست و نایب ریاست چند کارگروه بین‌المللی و عضویت در کمیسیون‌ها و گروه ‌کارهای مختلفی را در کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی بر عهده دارد. این گزارش می افزاید کشورمان میزبان کارگاه آتی بین‌المللی زهکشی در سال 2017 و نامزد ریاست کمیسیون خواهد بود . موضوع کنگره بیست و دوم تامین آب برای غذا و جوامع روستایی تحت شرایط تغییر اقلیم است و طی آن صاحبنظران به تبادل نظر در خصوص دو سئوال اصلی کنگره خواهند پرداخت. پرسش اول نقش آبیاری و زهکشی در سازگاری با تغییر اقلیم است که درک تاثیرات تغییر اقلیم در  ... “کنگره بین‌المللی آبیاری و زهکشی با موضوع تامین آب برای غذا و جوامع روستایی تحت شرایط تغییر اقلیم”

ادامه ←