اعتراض شماری از احزاب به رئیس جمهور و چند نکته

درود  سالها از توجه اجزاب و نخبگان سیاسی کشورهای پیشرفته مخصوصا اروپایی به مسئله محیط زیست میگذرد . توجهی که در کشوری نظیر آلمان موجب گردید تا در سال ۱۹۹۳ با ائتلاف حزب سبز آلمان با ائتلاف ۹۰ تشکیل حزب سبز آلمان در سال ۱۹۸۰ در آلمان غربی صورت گرفته و ائتلاف ۹۰ هم در سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۰ در آلمان شرقی بنیان‌گذاری شود. حزبی که از موفق‌ترین و معروف ‌ترین حزب‌های محیط زیست گرای  جهان بوده است و بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ همراه با سوسیال دمکرات در دولت ائتلافی آلمان حضور داشت. حفاظت از محیط زیست، تحمل و همزیستی مسامت‌آمیز در یک جامعه‌ی چند فرهنگی از جمله اصول بنیادین این حزب هستند که خط ‌مشی و سیاست حزب بر آن‌ها استوار است. ولی در کشور ما ایران در سالهای گذشته احزاب مختلف که همواره در سایه دولتهای مطبوع خود به فعالیت میپرداختند بیش از آنکه منافع جمعی ،بشر دوستانه و  ... “اعتراض شماری از احزاب به رئیس جمهور و چند نکته”

ادامه ←