تکرار چند باره آتش سوزی در پارک ملی گلستان و ضرورت امضاء اینترنتی طومار

  تاریخ 93/5/19  ساعت 19:30 فوری *****فوری تکرار چند باره آتش سوزی در پارک ملی گلستان و ضرورت امضا طومار http://miankaleh.persianblog.ir/post/158آتش ویرانگر در ارتفاعات شمالی آق سوء در پارک ملی گلستان در حال پیشروی به مناطق دیگر بوده و کماکان این پارک ملی بسیار مهم فاقد امکانات اطفای حریق است .. محدودیتهای ارتباطی یکی دیگر از مشکلات این پارک است که کار محیط بانها را در مقابله با اینگونه حوادث تکراری بسیار دشوار نموده  . محیط بانها با تمام مشکلاتشان در پاسداری از محیط زیست میبایست با دبه آب و بیل و شاخه درخت به مبارزه با آتش بروند . خانم ابتکار محدودیتهای بودجه ای سازمان تحت مدیریت شما را میدانیماما مطمئن هستیم با فشار فعالین محیط زیست و پیگیری شما میتوان فکری اساسی برای استقرار ایستگاه اطفای حریق برای پارک ملی گلستان و پناهگاه حیات وحش میانکاله کرد . توضیح اینکه موضوع ایستگاه اطفای حریق توسط اینجانب در جلسه  ... “تکرار چند باره آتش سوزی در پارک ملی گلستان و ضرورت امضاء اینترنتی طومار”

ادامه ←