افزایش 3 برابری آلودگی جیوه در اقیانوس‌های جهان

نتایج گزارش‌های جدید نشان می‌دهد فعالیت‌های بشری میزان آلودگی جیوه را در اقیانوس‌های برخی مناطق به بیش از سه برابر افزایش داده است.گزارشی که به تازگی در مجله «نیچر» منتشر شد نشان می‌دهد آلودگی جیوه در اقیانوس‌های برخی مناطق به دلیل فعالیت‌های انسانی به بیش از سه برابر افزایش یافته است. جیوه یک فلز سمی است که در بدن جانوران آبزی ذخیره می‌شود و میزان آلودگی آن در محیط زیست به دلیل برخی فعالیت‌های انسانی نظیر خطر معادن و مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافته است. با این حال تخمین میزان جیوه‌ای که بر اثر فعالیت‌های انسانی به اقیانوس‌ها وارد می‌شود به روشنی مشخص نیست و این میزان معمولا بر مبنای مطالعات الگوهایی است که معمولا دارای نقض‌هایی در داده‌های تاریخی هستند.در مطالعه جدید کارشناسان محیط زیست آمریکا در انستیتو مطالعات اقیانوسی «وودزهول» به تخمین میزان کلی آلودگی جیوه ناشی از فعالیت‌های انسانی پرداختند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، آنها گزارشی از  ... “افزایش 3 برابری آلودگی جیوه در اقیانوس‌های جهان”

ادامه ←