نامه ای از غزه، از یک پزشک نروژی

نامه ای که یک پزشک نروژی از غزه فرستاده است و در میدل ایست مانیتور منتشر شده را برای تان ترجمه کرده ام. مانند هر آن چه که این روزها در غزه می گذرد دردناک است. عزیزترین دوستان من دیشب دیگه افتضاح بود! حاصل حمله ی زمینی به غزه تعداد زیادی بدن پاره پاره، خرد و خمیر، خونریزان و لرزان و در حال مرگ بود! از هر سن و سالی، همه غیر نظامی و همه بی گناه!  این قهرمانان در شیفت های 12 تا 24 ساعته تو آمبولانس های غزه کار می کنند. از خستگی ناشی از کار طاقت فرسا، کاری که دشوارتر از توان انسان هااست، رنگ به چهره ندارند – در حالی که از چهار ماه پیش هم حقوقی از بیمارستان شفا نگرفته اند – .  آنها بیماران و زخمیان را تیمار می کنند و تلاش می کنند تا این درد و رنج غیرقابل باور را، انسان ها را،  ... “نامه ای از غزه، از یک پزشک نروژی”

ادامه ←