گرامی‌داشت یاد گشایندگان "مسیر ایران"، و یک نقد کوچک

29 تیرماه، یادآور پایان تراژیک تلاش  آیدین بزرگی، پویا کیوان، و مجتبی جراهی در کوهستان برودپیک در سال 1392است. آن سه جوان، در آن تلاش به‌یادماندنی، نخستین مسیر ایرانی را بر روی یک قله‌ی هشت هزار متری نقش زدند. در فصل‌نامه‌ی کوه، شماره‌ی 74، یادداشتی از دکتر علیرضا بهپور در پیش‌گفتار گزارش از صعود به لوتسه آمده که اشاره‌ای به برنامه‌ی گشایش “مسیر ایران” بر روی برودپیک دارد. بهپور می‌نویسد: «از این همه بی‌تدبیری و پافشاری بر کجی‌ها و سوء‌برداشت‌ها و سهل‌انگاری‌ها حیرت‌زده هستم… از کسانی که معتقدند ما به اندازه‌ی کافی تجربه اندوخته‌ایم که می‌توانیم وارد عرصه‌های نو بشویم، این سوال را دارم که این تجربه‌های از نظر ایشان کافی! کی و کجا مورد استفاده قرار گرفته است» و اضافه می‌کند: «…شاهد انجام سه صعود [خارجی] از مسیر جدید، از نزدیک بوده‌ام… با کمال تاسف هیچ شباهتی بین این صعودها و این صعود ایرانی وجود ندارد (البته به جز  ... “گرامی‌داشت یاد گشایندگان "مسیر ایران"، و یک نقد کوچک”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده