تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام

حادثه ای که من و مسافرانم را شگفت زده کرد “پرواز بدون او هرگز!” دو اردک سر حنایی را را در چند متر خود دیدیم بر اساس تجربه ای که داشتم و از طرز نشستن اردک ماده فهمیدم احتمالا مشکل جسمی داره نر چند بار از دیدن جمعیت 17 نفره ما ترسید و خواست پرواز کند اما چیزی او را بازداشت . کاملا حرکات نر نشان میداد نگران است از حضورش اما مسئله ای او را از پرواز باز میدارد . ماده سعی کرد بلند شود و همه همسفران متوجه شدند حدس من درست بوده و ماده مشکل جسمی دارد اما نر هر از گاهی او را نگاه میکرد و علیرغم ترسش بخاطر حضور ما پرواز نمیکرد ماده تکانی بخود داد و تلاش کرد پرواز کند و به سختی پرواز کرد نر هم که همسرش توانسته بود پرواز کند بهمراه او پرواز کرد و دور شد https://www.facebook.com/profile.php?id=605850807&sk=photos&collection_token=605850807%3A2305272732%3A69&set=a.10152084180590808.1073741875.605850807&type=3    ... “تجربه ای از تورهای پرنده نگری ام”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

دغدغه اصلی مردم بهشهر چیست؟

سالهای سال است گردشگرانی که بصورت عبوری یا هدفمند از شهر زیبا و تاریخی بهشهر (اشرف البلاد) دیدن میکننددر ابتدای شهر و یا در میان راهشان بسمت مجموعه باغ تاریخی عباس آباد با کوهی از زباله مواجه شده و از بوی تعفن ان فراری میشوند .این مشکل سالهای سال است که گریبانگیر مردم با فرهنگ این شهر زیباست و بنظر میرسد هیچ عظمی در مدیران شهری جهت حل این مشکل وجود ندارد . نکته ای که ذهن هر گردشگری را مشغول خود میسازد این است که چرا مدیران شهرستان بهشهر ،اعضاء شورای شهر و نماینده محترم این شهرستان بجای اصرار در اجرای پروژه های چون پل میان گذر میانکاله که سالهاست مورد ایراد سازمانهای غیر دولتی و فعالین محیط زیست است و مطمئنا پیدامدهای منفی بیشماری از لحاظ فرهنگی، بهداشتی و زیست محیطی نسیب منطقه میکند کمی بفکر بهداشت و پاکیزگی این شهر زیبا و تاریخی نیستند. به این نکته  ... “دغدغه اصلی مردم بهشهر چیست؟”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده