زاینده‌رود و چند پرسش

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA <w:latentstyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″ LatentStyleCount=”267″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”> <w:lsdexception Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″> <w:lsdexception Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″>  ... “زاینده‌رود و چند پرسش”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

کارگاههای تخصصی همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار

کارگاههای تخصصی همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار جهت اطلاعات بیشتر به سایت cchfg.ir مراجعه کنید. عنوان موضوعات و گروه مخاطب ارائه دهنده کارگاه 1: بازار کربن، مکانیسم توسعه پاک و فرصتهای موجود و نحوه مشارکت برای صنایع کشور در این کارگاه ابتدا به وضعیت بازار کربن و پروژه‌های مکانیسم توسعه پاک در ایران و جهان پرداخته می‌شود. سپس فرآیند مکانیسم توسعه پاک و پتانسیل‌های موجود در صنایع کشور و نحوه مشارکت صنایع در آن پرداخته می‌شود. در نهایت مطالعه موردی برخی از پروژه‌ها و تجارب کشورها در این خصوص بررسی می‌شود. مخاطبین: مدیران و کارشناسان از واحد های HSE ، مدیریت انرژی، بهره‌وری، محیط‌زیست در صنایع فرآیندی نظیر پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، سیمان و آهن و فولاد و آلومینیوم ، تولید نیرو و حمل و نقل درون شهری و برون شهری.      مدت زمان: 2 ساعت مدرس: مهندس محمد  ... “کارگاههای تخصصی همایش و جشنواره تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده