معرفی کتاب: آلودگیهای زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها

معرفی کتاب: آلودگیهای زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها(با تاکید بر روش های جدید) تالیف: امیرمحمدامامی راد- نسرین چوبکار- شیوا حسینی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر چاپ اول: 1390 کتاب در سیزده فصل و 197 صفحه تهیه شده است. فصول کتاب به شرح زیر می باشد: فصل اول : آلودگی و کاهش آن، فصل دوم مسمومیت آفرینی شیمیایی، فصل سوم : ارزیابی خطر احتمال، فصل چهارم : آلودگی هوا، فصل پنجم : تغییرات جهانی آب و هوا، فصل ششم : آلودگی آب ، فصل هفتم تصفیه آب ، فصل هشتم : اندازه گیری کیفیت آب ، فصل نهم : مواد زاید جامد، فصل دهم : زباله های خطرناک، فصل یازدهم : انرژی ، فصل دوازدهم : پایداری تجمع بیولوژیک و سمیت(PBT) ، فصل سیزدهم : انتشار صفر، ضایعات صفر  ... “معرفی کتاب: آلودگیهای زیست محیطی و راهکارهای کنترل آنها”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

معصومه ابتکار جایزه بنیاد جهانی انرژی را دریافت کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، «فولفگانگ نیومن» بنیان گذار بنیاد جهانی انرژی روز چهارشنبه این جایزه را به معصومه ابتکار تقدیم کرد. نیومن بنیان گذار بنیاد جهانی انرژی برای اهدای این جایزه از اتریش به ایران سفر کرده است. فرآیند انتخاب شخصیت های جهانی از سوی بنیاد جهانی انرژی چندین بخش است که شاخص عملکردی ، داشتن تجربه حفاظت زیست محیطی به صورت هدفمند و نظام مند حداقل 15 سال و قابل دفاع در قالب مستندات ، ایجاد زیر ساخت های حفاظت از محیط زیست در کشور منطقه ، تربیت نسلی برای حفاظت محیط زیست ، توسعه برنامه محوری در حفاظت محیط زیست ، ارایه گزارش و مستندات نسبت به محیط زیست شهری و افکار عمومی مثبت به شخصیت مورد نظر است . بنیاد جهانی انرژی موسسه غیر دولتی و بین المللی است از سوی پیشکسوت حوزه انرژی ، فولفگانگ نیومن بنیان گذاری شده و  ... “معصومه ابتکار جایزه بنیاد جهانی انرژی را دریافت کرد.”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده