مخدوش کردن چهره زیبای ایران با قتل عام حیات وحش در اذهان جهانیان

مخدوش کردن چهره زیبای  ایران با قتل عام حیات وحش در اذهان جهانیان متاسفانه برخی از مردم کشور ما با 3000 سال تمدن بشری به قدری در سیاه چاله جهالت غوطه ور شده اند و با مخلوقات خدا به زعم دشمنی با برخی مسئولین دلسوزکه سخنانشان با منافع آنها و کسانی که برای آنها خوش رقصی می کنند در تعارض می باشد وسعی در خراب کردن افکار و ایده های مثبت حفاظت از محیط زیست این مسئولین عزیز را دارند.تصرف های زیستگاه های حفاظت شده،کشتار هر جنبنده در طبیعت و به تازگی هم کشتار بی رحمانه گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی که این زیر گونه از بزرگترین و زیبا ترین پلنگ های دنیا به شمار می رود شش پلنگ در کمتر از چند ماه زهی تاسف .البته پلنگ های مظلوم یکی از گونه های مورد ترور این دژخیمان هستند. اینان به خرس و توله های بیگناهش که با دریدن  ... “مخدوش کردن چهره زیبای ایران با قتل عام حیات وحش در اذهان جهانیان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده