آن ها باید محاکمه شوند!

خبر را که حتما همه خوانده اند:« به گفته نماینده مبارکه اصفهان، به علت تخلیه فاضلاب “زرین شهر” به زاینده رود، کارگروه نمایندگان مجلس، از معصومه ابتکار و وزیر نیرو شکایت کرده اند.» و مهم تر این که :«باز هم به گفته همین نماینده گرامی، مدارک به دست آمده از «پنج سال » مکاتبه مستمر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بهداشت و محیط این شهرستان نشان می‌دهد که شرکت آب و فاضلاب اصفهان و همچنین اداره‌ کل مدیریت بحران همواره در جریان پروژه فاضلاب‌ها بوده و در مقابل همه مکاتبات صورت‌گرفته، جز بی‌اعتنایی، واکنش دیگری در پیش نگرفته است!» در قدم نخست باید به نمایندگان مردم در مجلس تبریک گفت و این اقدام را به فال نیک گرفت. چرا که شاید برای نخستین بار یک مطالبه محیط زیستی در لیست مطالبات شهروندی قرار گرفته و از سوی نمایندگان مردم در پارلمان، پیگیری می شود. همچنین باید گفت که اگر مقصر  ... “آن ها باید محاکمه شوند!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده