کشتن 45 میلیون بوقلمون برای یک وعده غذا

امروز و به مناسبت روز شکرگذاری (تنکش گیوینگ) در ایالات متحده امریکا حدود 45 میلیون بوقلمون خورده می شود تا نشان داده شود ظلم به حیوانات منحصر به کشور یا گروه خاصی نیست!عکس فوق، یکی از برنامه های نمادین حامیان حقوق حیوانات به مناسبت این روز است.  ... “کشتن 45 میلیون بوقلمون برای یک وعده غذا”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

داستانِ سربازانِ واقعیِ چوبی

1- نخل ها درختانی اسرار آمیزند: قدبلند و مغرور با ریشه هایی عجیب محکم. با هوایی خنک و سایه ای عجیب خوش در گرمای سرزمینهای گرمسیر. نخل ها محترم ترین درختان زمینند به سبب غرور و استحکامشان و بلند روییدنشان در شرایط  سخت. شاید به دلیل همین احترام است که با “نفر” شمارش می شوند؛ تنها گیاهی که واحد شمارشش نفر است. 2- جانم برایت بگوید که، تصویر نخلهای سربریده و سوخته را اگر دیده باشی خودت می فهمی که جزو غم انگیزترین صحنه هاست: جنازه های ایستاده، بی سر… خشونتی بی انتها در بطن خود دارد که خشم و اشک را توامان به جوش می آورد…خوزستان هنوز خاطره ی نخلهای سربریده و سوخته با دستهای بی رحم بعثی ها را در خود زنده دارد. (بعضی خاطره ها زنده اند. مجسمند. باید به مکانش بروی تا زمانش را ببینی…) خیانت خائنان و بی کفایتی بی کفایتان هم در این سالها کارون خروشان را  ... “داستانِ سربازانِ واقعیِ چوبی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده