آیا با تغییر دولت همه مشکلات بافت تاریخی مجاور مترو اصفهان برطرف شده؟!

داستان متروی اصفهان به دولت تدبیر و امید رسید. متروی اصفهان یکی از خبرساز ترین پروژه های عمرانی در سالهای گذشته بوده است که به دلیل عبور از بافت تاریخی اصفهان و تخلفات انجام شده که همراه با سرپیچی از قانون و مصوبات شورای عالی ترافیک بوده است در این چند ساله در صدر خبرهای حوزه میراث فرهنگی در اصفهان و حتی کشور بوده است. خوانندگان قدیمی این وبلاگ حتماً از ماجرای مترو اصفهان خبردار هستند. خط یک متروی اصفهان طبق اعلام نظر شورای عالی ترافیک قرار بود از زیر خیابان شمس آبادی و با فاصله بسیار زیاد نسبت به سی و سه پل عبور کند. در حالیکه طبق دستور قضایی پروژه متروی اصفهان در دروازه دولت متوقف بود به یکباره خبر رسید که علیرغم دستور قضایی پروژه آغاز به کار کرده و تونل مترو ضمن عبور از بافت تاریخی چهارباغ پایین، در نزدیکی سی و سه پل است.پس از  ... “آیا با تغییر دولت همه مشکلات بافت تاریخی مجاور مترو اصفهان برطرف شده؟!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

«من» و «ما»

روز سه شنبه پسرپنج ساله ام توسط مهد کودکش به برنامه زنده تلویزیونی خاله شادونه رفت شاید حضور پسرم در برنامه باعث شد تا با دقت بیشتری به برنامه و گفته های خانم مجری دقیق شوم، با وجودی که کارشناس مسائل آموزشی نیستم اما نکاتی در این برنامه به نظرم رسید که لازم دانستم مطرح کنم: آنچه در برنامه صبح سه شنبه دیدم در کمال تاسف همان آموزه هایی بود که در زمان کودکی ما مرسوم بود و بدون تردید ریشه ی بسیاری از مشکلات فعلی ما با همین آموزه های غلط در پیوند هست که کماکان آموزش داده می شود! خانم مجری در برنامه کوتاهش با حضور بچه ها دائماٌ با پرسش هایش و تفکیک کودکان به دو جنس دختر و پسر آتش رقابت میان این دو را شعله ور می کرد: دخترها بهتر بلدند یا پسرها، پسرها برنده می شوند یا دخترها، دخترها زرنگ ترند یا پسرها و  ... “«من» و «ما»”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده