انتظار از سازمان میراث فرهنگی دولت تدبیر و امید

آئین نامه طبیعت گردی مطروحه که در آواخر شهریور سال جاری که به دوایر ذیربط اعلام شده ، از نظر فنی حتی از آئین نامه پیشنهادی 84 میراث    فرهنگی ناکارآمدتر می باشد. شایان ذکر است که آئین نامه … دنباله را در زیست بوم بخوانید  http://zistboom.com/fa/news/21548/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF  ... “انتظار از سازمان میراث فرهنگی دولت تدبیر و امید”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

شبی با دکا

یادداشت زیر را سعید رضایی، یکی از دوستان که برای نخستین بار در یک نشست دکا (دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران) و در کارگاه گفتگو درباره ی “آشپزی و محیط زیست” حضور یافته بود، نوشته است:  در غروبی دود آلود و ‌‌سنگین‌‌‌‌‌، از خیابان لاله زار‌نو، با قدم های ‌‌‌‌تند از روی خاطرات و خیابان، هردو ، به سرعت رد شدیم و در کنار ساختمانی قدیمی ایستادیم. شماره درست بود محل را پیدا کرده بودیم؛ اما احساس گرسنگی!  می شد با وقت باقیمانده کمی آن را برطرف کرد به دنبال چیزی برای خوردن بودیم که صدای آرامی گفت سلام! چهره ای  آشنا و مهربان با تکه نانی در دست .   پسر شاد ومسرور سفر به یاد ماندنی، ما را به سمت  ساختمانی که لحظاتی قبل در کنارش ایستاده بودیم هدایت کرد.  رسیدیم. چهره های آرام ، صمیمی، عمیق و اما پر درد، سرشار از احساس و عشق با تبسمی تاثیر گذار  ... “شبی با دکا”

ادامه ←

فراخوان اعلام نقطه نظرات درباره اولویت های 24 گانه احیای دریاچه ارومیه و راهکارهای پیشنهادی

کارگروه نجات ملی دریاچه ارومیه در قالب احیا دریاچه ارومیه ، تاکنون برنامه خود را به صورت اولویتهای ٢٤ گانه ارائه داده است. در صورتیکه نسبت به این برنامه ها و یا راهکارهای پیشنهادی نقطه نظراتی دارید با آدرس های زیر تماس بگیرید. آدرس پست الکترونیکی : urmialake@moe.gov.ir شماره فاکس (نمابر) : ٨١٦٠٦٣٢٢ فهرست طرحهای اجرایی ارگانهای مرتبط در راستای تامین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه و اجرای برنامه جامع مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه راهکارهای پیشنهادی در جهت حل مشکل دریاچه ارومیه توسط تشکل مردم نهاد و صاحبنظران متعدد   ... “فراخوان اعلام نقطه نظرات درباره اولویت های 24 گانه احیای دریاچه ارومیه و راهکارهای پیشنهادی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده