پروانه ای که ماندگار شد؛ دستاورد جام باشگاه های فوتبال آسیا برای محیط زیست ایران

اگر چه جام باشگاه های آسیا برای فوتبال امسال حاصلی نداشت، اما حرکت آندرانیک تیموریان در نجات یک پروانه در هنگام بازی بازتابهای فراوانی را در پی داشت. این بازتابهای ملی و بین المللی نهایتاً منجر تقدیر سازمان حفاظت از محیط زیست از آندرانیک تیموریان، انتخاب او به عنوان ورزشکار حامی محیط زیست و اهداء نشان ویژه پروانه به وی شد.استفاده از پتانسیل موجود در ورزشکاران برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و اهداء نشان پروانه که قرار است هر ساله به ورزشکار حامی محیط زیست تعلق گیرد، اتفاق خوشایندی است که می تواند منجر به گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و حمایت از حیوانات شود.این دستاورد را به فال نیک باید گرفت و امیدوار بود از این پس شاهد حضور ورزشکاران و بویژه ورزشکاران رشته های پرطرفدار در سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و مناسبتهای زیست محیطی باشیم. مطالب مرتبط:–    حرکتی دیدنی تر از آن دو حرکت آندو–    ... “پروانه ای که ماندگار شد؛ دستاورد جام باشگاه های فوتبال آسیا برای محیط زیست ایران”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

دریاچه ارومیه محروم از آب و تدبیر – قسمت اول

با مرور صفحات تاریخ می توان دریافت دایه ها نمی تونند جای مادر بنشینند و مهر مادری بخشند. بیم و امید در اقدام مدبرانه معنی می یابد و سال هایی نه چندان دورکسانی با چشمان نزدیک بین، بجای حفاظت برای پرورش آرتمياي درياچه اروميه Artemia urmiana  دندانگردی کردند و بجای طرح حفاظت، طرح توسعه دادند وکیسه حق بهره برداری از اجورات ناشی از اجازه تولید دوختند و حالا سنگ خشکیدگی دریاچه را به سینه می زنند ناظران چگونه می توانند کرسی مادرانه را در اشغال دایه ها تحمل کنند، فضای بوجود آمده عاری از اقدام و تحرک لازم در جبران کمبود آب و بازگشایی رگ های حیات  ... “دریاچه ارومیه محروم از آب و تدبیر – قسمت اول”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

ويژگي مالچ مناسب براي تثبيت ماسه هاي روان

تغييرات اقليمي سالهاي اخير و تغييرات رژيم‌هاي هيدرولوژيكي رودخانه هاي منطقه، بروز ريزگردهاي حاصل از تخريب سرزمين در كشورهاي همسايه غربي، قرار گرفتن كشورمان در كمربند خشك كره زمين، فرسايش بادي در بسياري از مناطق بياباني تشديد كرده است. اين وضعيت در برخي از كشورهاي ديگر جهان كه تقريبا در منطقه هم عرض با ايران واقع شده اند از جمله در كشورهاي غربي ايران مثل عراق، اردن، سوريه در حال تشديد شدن است و همچنين كشورهاي چين ، پاكستان ، و ساير كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از ديرزماني با آن دست به گريبان بوده اند.   جلوگيري از ايجاد حركت ريزگردها و تثبيت ماسه هاي در حال حركت و جلوگيري از پيشروي آنها از يكطرف و كاشت و روياندن گياهان مناسب از طرف ديگر مهمترين عوامل كاهش و يا جلوگيري از اين پديده بشمار مي رود. از چهار دهه پيش تا كنون در ايران براي تثبيت ماسه‌هاي روان عمد‌تا از  ... “ويژگي مالچ مناسب براي تثبيت ماسه هاي روان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

برای مهندس جباری – جایگاه شورایعالی جنگل فراتر از تعارفات

با ملاحظه سوابق اقدام می توان به درستی تصمیم تسری و تعمیم مدیریت حرفه ای در ساختار های سازمانی صحه گذاشت و  مدیریت غیر حرفه ای را مانع تولید خدمت و سم مهلک دانست، که توانایی ایجاد کارائی در بین کارکنان نداشته و با استفاده نا درست از عوامل تولید قادر به اثر بخشی نخواهند بود و مدیریت آنها به سمت  افزایش بهره وری میل ندارد. تخطئه جایگاه مدیریت حرفه ای تهیه و اجرای طرح از دیر باز و از همان اوان اجرای قانون حفاظت و بهره برداری شروع شد و اعمال سلیقه به جای اعمال مدیریت علمی و فنی نشست. اقدام مبتنی بر علم و فن که دارای رجحان و برتری است در زیر دست و پای  ... “برای مهندس جباری – جایگاه شورایعالی جنگل فراتر از تعارفات”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

آیین نامه اجرایی جزء(1) بند(الف) ماده(187) و بند(الف) ماده(191) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب3/7/92

آیین نامه اجرایی جزء(1) بند(الف) ماده(187) و بند(الف) ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و به استناد بند(الف) ماده(187) و بند(الف) ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه-مصوب 1389-، آیین نامه اجرایی جزء(1) بند(الف) ماده(187) و بند(الف) ماده(191) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد. بر این اساس، کارگروه ملی مدیریت یکپارچه زیست بوم های حساس و شکننده از ترکیب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست(رئیس کارگروه)، معاون ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی، معاون ذی ربط وزارت نیرو، معاون ذی ربط وزارت کشور، معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی، معاون ذی ربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استانداران ذی ربط، سه نفر از  ... “آیین نامه اجرایی جزء(1) بند(الف) ماده(187) و بند(الف) ماده(191) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب3/7/92”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده