گزارشی از یک فروشگاه سبز در طالقان

اگر می خواهید به طالقان بروید حتما” از زیاران عبور خواهید کرد، در زیاران یک سوپر مارکت توجه شما را جلب خواهد کرد چون همیشه تعداد زیادی از اهالی و گردشگران برای خرید آنجا توقف کرده اند.
جدا از اینکه برادران بابائی فروشندگان منصفی هستند و در انتخاب جنس مغازه دقت زیاد به خرج می دهند، آنها اولین افرادی هستند که مسئله بازیافت را در منطقه بگونه ای موفق پیش بردند. تجربه آنها شاید در کشور هم برای اولین بار است که اجرا شده است .
* ما در سال گذشته نزدیک به 15 تن کاغذ بازیافت کردیم . کارتن اجناس ، بسته بندی ها ، کاغذهای دور ریختنی ، حتی پاکت های سیگار و قبض های دستگاه ای تی ام جلو مغازه را هم جمع آوری می کنیم .
این فروشگاه در استفاده از کامپیوتر اولین مغازه در منطقه است و کار با کامپیوتر خودش باعث کاهش مصرف کاغذ شده است .

 

– چه شد که به فکر بازیافت افتادید ؟
* ما با دوستان صحبت می کردیم ، برنامه های محیط زیستی را دنبال می کردیم و در اینترنت هم تجارب سایر کشورها را در بازیافت و آلوده نکردن محیط زیست دیده بودیم . البته در بسیاری از کشورها دولت از این اقدامات حمایت عملی می کند ولی اینجا همه کارها را باید خودمان انجام دهیم .
ما هفته ای نزدیک به 50 کیلو نایلون و مواد پلاستیکی جمع آوری می کنیم . همه از خود مغازه است . نایلون های بسته بندی، بطری های نوشابه ، آب معدنی و موارد دیگر .

در ادامه ی مطلب

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده