گردشگری و آب: حفاظت از آینده مشترک، شعار روز جهانی گردشگری2013

سازمان جهاني جهانگردي (UNWTO) امسال شعار “گردشگري و آب: حفاظت از آينده مشترك” را براي روز جهاني گردشگری انتخاب كرده است. پنجم مهرماه برابر با ۲۷ سپتامبر، روز جهاني گردشگری است. سازمان جهانی گردشگری در سپتامبر سال 1979 در اسپانیا تصمیم گرفت تا روز 27 سپتامبر هر سال را بعنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری کند. در واقع هدف اصلی این مهم، ایجاد یک آگاهی جمعی و بین المللی نسبت به اهمیت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گردشگری است. انتخاب این تاریخ نیز به دلیل تغییر آب و هوایی نیم کره ی شمالی و جنوبی می باشد. در این تاریخ تقریباٌ فصل گردشگری تابستانی نیم کره ی شمالی پایان یافته و جای خود را به نیم کره ی جنوبی می دهد.

به هر روی بنظر می رسد انتخاب شعار امسال توسط سازمان جهانی گردشگری با توجه به ارتباط و تاثیرگذاری متقابل و دوسویه میان گردشگری و آب بسیار آگاهانه بوده است و اهمیت توجه اصولی به مدیریت منابع آب، جلوگیری از آلوده سازی و تخریب آن و همچنین اتخاذ سیاست های مدیریتی در این حوزه را برای کشورهایی که می خواهند درصنعت گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشند بیش از پیش آشکار می سازد.


 


 

  

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده