مصیبتی برای طبیعت کوهدشت…

میرملاس نیوز :

امحای غیراصولی زباله ها مخصوصاٌ دود ناشی از زباله
های بیمارستان در کوهدشت علاوه بر طبیعت، سلامت مردم شهر و روستاهای اطراف را تهدید می
کند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده