سایه بحران بر سر جنگل‌های لرستان

لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر
به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان
جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته و همچنین در بین استانهای زاگرس نشین نیز بعد از
استان فارس در رده دوم قرار داشته که از لحاظ تعدیل دما در فصول گرم سال، جذب ذرات
ریز معلق، نگهداشت منابع آب و خاک و پایداری های زیستی این استان نقش بسیار بسزایی
داشته و به همین دلیل حفاظت و حراست اصولی از این « سرمایه اکولوژیکی » امری مهم و
ضروری است.

این در حالی است که در سالهای اخیر جنگلهای لرستان با
مشکلاتی نظیر کشاورزی ناپایدار، بهره برداری های غیر اصولی، ذغال گیری در ابعاد
وسیع، آتش سوزی های گاه و بی گاه، حضور پر رنگ معادن در دل مناطق حساس جنگلی،
موضوع آفت و خشکسالی های پی در پی دست به گریبان بوده است؛ از سوی دیگر نبود نظارت
کافی، عدم برنامه ریزی صحیح در برخورد با مشکلات جاری و سوء استفاده عده ای که
تنها به سود های اقتصادی کوتاه مدت فکر می کنند پای جنگلهای تاثیرگذار لرستان را
به بحرانی عمیق کشانده است!

شوربختانه شدت تخریب جنگلهای استان به گونه ای است که بیم
آن می رود تا 10 سال آینده حجم وسیعی از آن به زمین های خشک و بیابانی تبدیل شود؛
آنچه که در پی مشاهده خواهید کرد تنها گوشه کوچکی از تخریب های گسترده جنگلهای
لرستان
 در
سالهای اخیر است که در قاب عکس جمع آوری شده است.

شدت تخریب
جنگل‌های این استان به گونه‌ای است که بیم آن می‌رود تا 10 سال آینده حجم
وسیعی از آن به زمین‌های خشک و بیابانی تبدیل شود. گزارش تصویری تخریب جنگلهای لرستان را در پایگاه خبری سبزپرس مشاهده نمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده