دستورالعمل طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور ابلاغ شد.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه ای دستورالعمل طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور را ابلاغ کرد.


مهندس اورنگی در ابلاغیه خود به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،  دستورالعمل طرح جامع مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق درعرصه های منابع طبیعی را یک نمود و عینیت بخشی فراگیر و فرابخشی در جهت اهداف عالیه سند چشم انداز در بخش منابع طبیعی کشور خوانده و بر حفظ و تقویت فضای تعاملی، مشارکت همه جانبه و جهت گیری های هوشمندانه مقام های سطح ملی به ویژه  دستگاه های اثرگذار و در رأس آنها سازمان مدیریت بحران کشور که منجر به تدوین دستورالعمل فوق شامل ریزعملیات قبل، حین و  بعد از وقوع آتش سوزی های جنگل و مرتع گردیده تاکید کرده است.
وی همچنین جهت ارتقاء هرچه بیشتر حفاظت از منابع طبیعی در راستای بهره برداری کامل از ظرفیت های موجود و هم افزایی و هماهنگی های بوجود آمده و همچنین بازتاب روند اجرایی اقدامات مشترک به مسؤولان ارشد کشور، از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواست گزارش کاملی از اقدامات دستگاه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده