رد پای عمیق ” انسان ” بر قامت ” زمین “

يك سازمان مردم نهاد جهاني به نام Global Footprint Network با محاسبه
ميزان مواد غذايي، مواد اوليه و جذب دي اكسيد كربن و زباله در هر سال، روزي
از سال كه ميزان مصرف انسان از اين منابع طبيعي بيشتر مي شود را معرفي مي
كند.

بر اساس گزارش اين سازمان، روز ۲۰ آگوست ۲۰۱۳ ميلادي مصادف با ۲۹ مرداد
۱۳۹۲ روزي بود كه ساكنان زمين از تمامي منابع تجديد پذير زمين در اين يك
سال استفاده كردند و تا پايان اين سال ميلادي با افزايش ميزان آلاينده هاي
جوي مثل دي اكسيد كربن، در گرم شدن زمين تاثير به سزايي مي گذارند.

اين تاريخ نمادين وتقريبي كه در دهه ۸۰ ميلادي در اواسط ماه نوامبر
(آبان ماه) و در دهه ۹۰ ميلادي در ماه اكتبر (مهر ماه) واقع شده بود، هر
سال جلو مي افتد. به گفته اين سازمان اين جلو افتادن تاريخ به دليل سطح
زندگي غيراستاندارد انسان ها و افزايش فزاينده جمعيت اتفاق مي افتد.

همچنين در اين گزارش آمده است اگر زمين براي مدت زمان طولاني و بدون
تجديد پذيري منابع، نيازهاي انسان را تامين مي كرد، در دهه ۷۰ ميلادي با
افزايش جمعيت و مصرف انسان ها از آستانه بحران گذشته بود.

به گفته اين سازمان امروزه براي رفع نياز هاي يك سال انسان ها به منابع
طبيعي يك و نيم كره زمين نياز است و اگر هر انسان در روي كره زمين به
اندازه يك شهروند آمريكايي از منابع طبيعي زمين استفاده كند به ازاي هر سال
منابع ۴ كره زمين مورد نياز است.
امروزه بيش از ۸۰ درصد از جمعيت دنيا در كشورهايي زندگي مي كنند كه
بيشتر از اكوسيستم هاي تجديد پذير خود، از منابع طبيعي استفاده مي كنند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده