برنامه‌ی گرامی‌داشت یاد صعودکنندگان "مسیر ایران" در برودپیک

باشگاه کوه‌نوردان آرش با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، همایشی با هدف گرامی داشت یاد صعودکنندگان “مسیر ایران” برگزار می‌کند:

 چهارشنبه، 16 مرداد از ساعت 18:45 تا 20:20 در سالن همایش‌های بین المللی برج میلاد تهران.