چهارشنبه؛ گرامی‌داشت صعودکنندگان مسیر ایران

کوه نیوز

باشگاه کوه نوردان آرش با انتشار اطلاعیه ای، به تصحیح عنوان همایش روز چهارشنبه پرداخت. در این اطلاعیه آمده است: با پذیرش تذکر درست چند نفر از دوستان، اعلام می‌کنیم که همایش روز چهارشنبه در برج میلاد، در واقع برنامه‌ای است برای گرامی‌داشت یاد و تلاش صعود کنندگان مسیر ایران: آیدین بزرگی، پویا کیوان، و مجتبی جراهی

به دلیل شتاب در تهیه‌ی پوستر، عنوان همایش “بزرگداشت گشایش مسیر ایران در برودپیک” ذکر شده که بدینوسیله تصحیح می‌گردد.

ضمنا باشگاه آرش درصدد است که بعد از تهیه ی گزارش نهایی برنامه، جلسه ی بحث و بررسی و پرسش و پاسخ را با شرکت عموم صاحب نظران برگزار نماید.
 
یاد آوری می شود طبق مقررات برج میلاد، درهای ورود به سالن راس ساعت 7 بعد از ظهر چهارشنبه بسته می شود.