پرانتز باز ( قابل توجه محققين، كارشناسان و دست اندركاران حوزه بيابان

100روستای سیستان و بلوچستان در محاصره شن

در حالی نگاهها به دریاچه شور ارومیه و
اکوسیستم طبیعی آن ختم شده که هامون با آب شیرین که زندگی هزاران نفر از
ساکنان سیستان به آن وابسته است به بیابانی مملو از شنهای روان تبدیل شده و
زندگی مردم را می بلعد وزش توفان و افزایش گرد و غبار تا 20 برابر حد
استاندارد طی دو روز گذشته بار دیگر نفس را در سینه ساکنان سیستان حبس کرد و
بیش از 100 روستا را در محاصره شن قرار داد.
به
گزارش مهر، وزش باد شدید و توفان شن برای دومین بار متوالی در طی ماه
گذشته ادارات زهک و هیرمند را به تعطیلی کشاند و موجب مدفون شدن تعداد بیش
از 100 روستا و روانه ساختن صد ها نفر به مراکز بهداشتی و درمانی شد.
متاسفانه
شدت وزش باد در سیستان طی دو روز گذشته به سرعت 100 کیلومتر در ساعت رسید و
به دلیل محاصره روستاهای منطقه در مسیر شن های روان  بسیاری از محور های
مواصلاتی روستاهای هیرمند و زهک مسدود شد.
سال
ها است که توفان شن به دلیل خشک شدن دریاچه هامون و تبدیل باد های 120
روزه به بادهای 180 روزه نفس مردم را گرفته است و روزگار آنها را تیره و
تار کرده است.  ادامه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده