نمایشگاه بین المللی کتاب کوهستان

انجمن کوه نوردان ایران برای سومین بار در نمایشگاه کتاب کوه شرکت می کند.

مکان : پسی (Passy Mont Blanc)

زمان: از نه تا یازده اوت

امسال تم اصلی نمایشگاه، رقابت برای انتخاب بهترین رمان با موضوع کوهستان است.

برای شرکت در نمایشگاه بیست و سوم عازم سفر هستم.