نقش های هنرمندانه کودکان هنرجوی خانه علم دروازه غار برای نجات زمین!

باور کردنش سخت است که دست های کوچک نقش هایی به این زیبایی خلق کرده باشند.
این بچه ها نه به مهد کودک رفته اند… نه به کلاس های هنری تنها در خانه علم دروازه غار مربیان مهربانی دارند که به آن ها یاد می دهند چطور روی کیسه ها نقاشی کنند.
استعدادشان بی نظیر است.


طرح هایی می کشند که پر است از رنگ های زنده و شاد…پر است از زندگی گرچه زندگی واقعی شان شاید به رنگارنگی نقش هایی که می زنند، نباشد. دست هایشان شاید تا دیروز سیاه می شدند و خسته از دنبال عابرهای خیابان دویدن
اما امروز با هنر آشنا شده اند… با امید… و با آرامش…

کودکان کار و خیابان دیروز… هنرمندان دانش آموز و باسواد امروز هستند که از هنرشان برای نجات زندگی خودشان و زمین شان استفاده می کنند.


 

 
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده