معرفی کتاب : سیمای حوضه آبریز فلات مرکزی

کتابچه سیمای حوضه آبریز فلات مرکزی به عنوان نخستین کتابچه از مجموعه مستندات معرفی حوضه، اهداف و برنامه‌های دفتر مدیریت حوضه آبریز فلات مرکزی منتشر شد.
به گزارش شبکه خبری آب ایران، شکور سلطانی، مدیر دفتر حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این باره گفت: این کتابچه سعی دارد با معرفی حوضه آبریز فلات مرکزی به عنوان بزرگ ترین حوضه آبریز کشور، نگاهی گذرا به ابعاد مختلف موثر در مدیریت آب این حوضه داشته باشد و اطلاعات کلان حوضه را در اختیار تمامی ذینفعان، ذیمدخلان و علاقه مندان به موضوع قرار می‌دهد.
سلطانی افزود: حوضه آبریز فلات مرکزی ایران با مساحتی بالغ بر 828 هزار کیلومتر مربع که در حدود 51 درصد از مساحت کشور را در برمی‌گیرد، بزرگ ترین حوضه آبریز کشور است که مدیریت آن با توجه به شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی، تمرکز جمعیت، مناقشات و تمرکز قطب‌های صنعت کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در ادامه گفت: دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع آب می تواند راهگشای عبور از بحران کمبود آب باشد.
مدیر دفتر حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: ویژگی مهم این مدیریت، به هم پیوستگی تمام ساختارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تاثیر و ارتباط دو سویه بخش های مختلف با آب و ضرورت اعمال مدیریتی در برگیرنده منافع جمعی و برنامه ریزی منسجم است.
سلطانی ابراز امیدواری کرد: معرفی ابعاد مختلف موثر در مدیریت آب حوضه آبریز فلات مرکزی که بزرگ ترین حوضه آبریز کشور است، در قالب چندین مستند، نقش موثری در بهبود مدیریت آب کشور و دستیابی به اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده