معرفی کتاب : ارزیابی ردپای آب

مشکلات مرتبط با آب، بطور تنگاتنگی با ساختار اقتصاد کلان گره خورده است. ردپای بخش عمده­ای از آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید در خارج آن کشورها جستجو کرد. این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصولات مصرفی و خوراکی وارد می­کنند. این امر باعث وارد آمدن فشار بر منابع آبی کشورهای صادر کننده می­شود،”,
«پروفسور هوکسترا» مبدع مفهوم ردپای آب جذابیت مفهوم ردپای آب،  را در این نکته اساسی می داند که مجموعه تاثیرات انسانی بر منابع آب شیرین را می­توان متناظر با کل مصارف یک جامعه دانست و اجزایی از این تاثیرات انسانی همچون مشکلات ناشی از کمبود آب یا آلودگی منابع آب را باید در کل چرخه تولید و مصرف بررسی کرد. به اعتقاد وی، مشکلات مرتبط با آب، بطور تنگاتنگی با ساختار اقتصاد کلان گره خورده است. ردپای بخش عمده­ای از آب مصرفی بسیاری از کشورها را باید در خارج آن کشور جستجو کرد. این کشورها مقادیر زیادی آب را در قالب محصولات مصرفی و خوراکی وارد می­کنند. این امر باعث وارد آمدن فشار بر منابع آبی کشورهای صادر کننده می­شود، کشورهایی که عمدتاً از ضعف حکمرانی خردمندانه بر منابع آبی و حفاظت آن رنج می­برند. از این دیدگاه کلان، نه تنها حکمرانان، بلکه مصرف کنندگان عادی، تجار و سازمانهای اقتصادی و کلیه اعضای یک جامعه مدنی، می­توانند در مدیریت بهتر منابع آبی نقش آفرین باشند.

استاندارد ردپای جهانی آب که محصول تلاش مشترک «شبکه ردپای آب» و همکاران آن و همچنین پژوهشگران دانشگاه «توونت» در کشور هلند می­باشد، به پشتوانه حمایت شرکتهای عمده، تصمیم­سازان دولتی، سازمانهای غیر دولتی و پژوهشگران دانشگاهی در زمینه­های مرتبط، گام ارزشمندی را به سمت حل مشکلات رو به تزاید آب در جهان برداشته است  متن این استاندارد در کتاب «ارزیابی ردپای آب» ارائه شده است. 
برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به : 
استاندارد ردپای جهانی آب 


 از این لینک کتاب «ارزیابی ردپای آب» را دانلود کنید .


معرفی برخی آمار و اطلاعات در خصوص مصرف آب و دانلود گزارشات مربوطه


در ادامه ی مطلب

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده