معاون وزیر بهداشت: هر خانواده ایرانی باید 5 یا 6 فرزند داشته باشد

معاون بهداشتی وزیر بهداشت می گوید: با توجه به سیاست جمعیتی جدید کشور، دادن وسایل پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی به مردم محدود می‌شود و روشهای دائمی پیشگیری از بارداری نیز تقریباً حذف می‌شوند.
رخشانی ادامه داد: اولین اقدام این است که سیاستهای تشویقی کاهش بارداری و کنترل جمعیت و شعارهایی مثل 2 تا بچه کافیه به طور کلی از سیستم شبکه بهداشتی کشور حذف می‌شود و به جای آنها آموزشهایی مبتنی بر سلامت مادر و کودک به خانواده‌ها ارائه می‌شود.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد:‌ در این سیر روشهای دائمی پیشگیری از بارداری تقریباً حذف می شود و به جز موارد نادر که اجرای این روش توجیه علمی خاص خود را داشته باشد، دیگر این روشها در شبکه بهداشتی کشور استفاده نمی‌شود.
رخشانی افزود: البته ارائه برخی از این روشها از جمله فروش لوازم پیشگیری از بارداری در بخش خصوصی و داروخانه‌ها محدود نمی‌شود و در این مراکز مردم می‌توانند با هزینه خودشان لوازم مورد نظرشان را تهیه کنند.
معاون وزیر بهداشت گفت: تحقیقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بخش مهمی از کاهش باروری کشور به علت افزایش سن ازدواج و فاصله ازدواج تا بارداری است که استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری در سالهای اول بعد از ازدواج و آموزش این مسائل در کاهش نرخ باروری کشور موثر بوده است.
وی ادامه داد:‌ بنابراین باید قبل از هر کاری آموزشهایی متناسب با سیاست جدید جمعیتی به مردم ارائه کنیم و در این مسیر از کمک دستگاههای دیگر مانند حوزه‌های علمیه برای تشویق مردم به ازدواج و فرزند آوری استفاده می‌کنیم.
رخشانی گفت: در زمان حاضر نرخ باروری متوسط هر خانوار در کشور 1.7 است در حالی که اگر بخواهیم به سیاست جمعیتی مورد نظر برسیم باید این میزان به 5 یا 6 فرزند برای هر خانوار برسد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده