مسابقه بین المللی نقاشی کودکان با عنوان: جلوگیری از اسراف مواد غذایی

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) به همراه بنیاد صلح جهانی‌ و محیط زیست مستقر در کشور ژاپن، و شرکت بایر(BAYER) و نیکون ژاپن به طور مشترک بیست‌وسومین مسابقه بین‌المللی نقاشی‌ کودکان را با موضوع “جلوگیری از اسراف مواد غذایی” و موضوع فرعی “زمین را حفظ کنیم- اسراف مواد غذایی، از بین‌بردن زمین است” برگزار می کند.


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده