فهرست آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در کشور

 


فهرست آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیستمعرفی آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در استان البرز


توجه : پیش ازبهره گیری از خدمات آزمایشگاههای معتمد حتماٌ به مدت اعتبار فعالیت آنها مندرج در گواهینامه دقت فرمایید. برای اخذ اطلاعات بیشتر درخصوص نحوه پایش در چارچوب شیوه نامه خوداظهاری لینک زیر را ملاحظه نمایید.


http://karajenvironment.blogfa.com/post-32.aspx

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده