صید ورزشی قزل آلا

با سلام


سازمان محترم محیط زیست


ما متوجه نشدیم که چه کسانی می نشینند و برای رودخانه ها تاریخ و زمان صید را می نویسند؟!!شما بهتر از دیگران میدانید!! که از زمان های گذشته قبل از انقلاب صید قزل آلا در رودخانه ها از اول فروردین ماه آغاز می شد.و مردم و صیادان ورزشی هم بسیار قانونمند بودند . چه شد که هم اینک در رودخانه های سردآبی باید با چراغ دنبال ماهی قزل آلای بومی بگردید.؟و یافت می نشود آنچه شما را آرزوست.


آیا واقعاً در این سازمان عریض و طویل کسی به فکر رودخانه های تصرف شده هست؟


آیا کسی می داند که رودخانه سردآبی یعنی چه رودخانه ای؟


آیا کسی میداند ماهی آزاد ایران منقرض شد؟و قزل آلای بومی در لبه انقراض واقع شده است.


آیا کسی می داند زمانی جاجرودمهد قزل آلای خال قرمز ایران بودو حالا به محل عبور فاضلاب تبدیل شده؟کرج هم در حال مرگ است.


آیا کسی هست بگویدآیا رودخانه ها حریم بستر دارند؟


آیا کسی قدرت دارد بیت المال(حریم بستر رودخانه ها و دریاچه ها) را از غاصبان باز ستاند؟


به راستی لار پارک ملی محسوب میشود؟


من میدانم!


محیط زیست این کشور اسلامی فدای مدیریت های نا صحیح و سیاسی شد. این یعنی خدا حافظ محیط زیست.خدا حافظ تنوع زیستی،خدا یا چه کسی ملک تو را ویران کرد؟خدایا چه کسی ملک تو را آلود؟خدا یا چه کسی برای تصرف عدوانی بیت المال و منابع طبیعی این کشور اسلامی پنجه در پنجه طبیعت انداخت؟کدام مدیر چشمانش رابر روی احکام الهی بست و گفت آری!!خانه اش ویران باد.آیا کسی هست که بگوید نه؟و در مقابل تخریب محیط زیست این مرز پر گهر و شهید پرور با سلاح قانون بایستد؟و دست طمعکاران را قطع نماید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده