روزگار خاکستری دومین دریاچهٔ آب‌شور دنیا !


می گویند بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچهٔ آب‌شور دنیابوده است؛ امروز اما به یکی از عمیق ترین چالش های محیط زیست ایران تبدیل شده است.روزگار خاکستری دریاچه ارومیه را اینجا ببینید.
نوشته شده در: دسته‌بندی نشده