راهبردهای بلند مدت توسعه محیط زیست و منابع طبیعی از منظر آمایش سرزمین

شورای آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ به استناد ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود:

راهبردهای بلند مدت توسعه محیط زیست و منابع طبیعی از منظر آمایش سرزمین

در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و سیاست های کلی آمایش سرزمین و با رعایت اصول مصوب آمایش سرزمین از جمله حفاظت از محیط زیست،صیانت از منابع طبیعی،گسترش عدالت اجتماعی،افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی و رعایت ملاحظات دفاعی-امنیتی و اصول پدافند غیر عامل،راهبردهای بلند مدت توسعه محیط زیست و منابع طبیعی از منظر آمایش سرزمین به شرح ذیل تعیین می شود:

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده