دو صدا چه بی صدا – نظاره گر مرگ شمشادند

 مرگ شمشاد این گونه نادر جنگل های خزری مرگ یک درخت نیست، مرگ صد درخت روبه فنا نیست، مرگ یک رویشگاه جنگلی در حال نابودی نیست، اسباب و وسیله مرگ جنگل های خزری است !


میلیارها پایه ازگونه شمشاد در رویشگاه های بی شمارجنگلی در ناحیه خزری نابود شده اند، ای انسان، ای کارشناس ،ای استاد ، ای …   به داد جنگل های خزری برسید !  این گونه زیبا با برگ های چرمی نرم و لطیف همیشه سبز با بیماری بلایت برگ شمشاد رفت الفاتحه  ! یا حداقل به داد سایرگونه های تحت تهدید برسید !


با یک کارشناس گیاه پزشک و همراهی و هدایت یک مدرس دانشگاهی دو صدای خفیف در بین این همه هیاهو و ادعا و غوغا ! نمی شنوید ! سرکلاف گم شده در غوغا های

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده