خدا کند که اشک آسمان به حال زار شمشاد مدام ببارد !

امروز پیر مردی با معلولیت از ناحیه دست و ناشنوایی سنگین در روز کارمند جهت واگذاری زمین برای مسکن مراجعه کرد خودش که نمی دانست چگونه سازمانش را پیدا کند اما برای یک دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد که در حال تکمیل پایان نامه اش بود سوژه شد و ایشان را ایثارگرانه همراهی کرد تا در هفته دولت و روز کارمند و از ارتباط  مستخدم و ارباب بنویسد 


پیرمرد گفت در قبل انقلاب در پارک سی سنگان کار کرده است ولی حقوق بازنشگی یا مستمری بگیر نیست و خانه ندارد او امروز بر زخم خشکیدگی شمشاد نمک پاشید و دردم را تازه کرد


 مرگ دسته جمعی نهال و درخت شمشاد، این گونه نادر جنگل های خزری ناشی از بیماری بلایت، درد کارشناسی در سطح

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده