جنگلی سرسبز در عمق کویر لوت/ پناهگاهی برای گونه های جانوری در حال انقراض

جنگل کهوری که 120روستا را از هجوم شن‌های روان نجات می دهد این روزها که هوا در شهرستان ریگان گرم شده است اما این کهورهای منحصر به فرد ایرانی این روزها سایه بر طبیعت ریگان انداخته و مانع از سوزش گرما به مزارع کشاورزی گردیده است.

این جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی که در حاشیه روستاهای شهرستان و مزارع ریگان قرار دارد در این روزهای گرم تابستان سر سبزی خاصی به خود بخشیده است. وسیعترین ذخیره گاه جنگل های کهور ایرانی در شرق کرمان و در حاشیه کویر خشکیده لوت به دلیل خشکسالی و هجوم شن های روان در حال نابودی و مدفون شدن زیر هزاران خروار شن قرار گرفته است.اما این بزرگترین ذخیره گاه جنگل کهور ایرانی در کشور در ریگان در حال نابودی است این درحالی است که این جنگل انبوه در کنار کویر لوت از مهمترین منابع گیاهی منطقه محسوب می شود که پناهگاه بسیاری حیوانات و گونه های در معرض انقراض است. از سوی دیگر وجود این جنگلها تنها دلیل ادامه حیات و جلوگیری از توسعه بیابان در شرق استان کرمان محسوب می شود.بادهای 120 روزه سیستان و طبیعت سخت منطقه در صورت تخریب این جنگلها موجب توسعه بیابانها به روستاهای و شهرهای اطراف و جلوگیری از ادامه فعالیت حیاتی در منطقه می شود و در حقیقت کویر لوت بخشی از جنگلهای مهم منطقه را در خود می بلعد.

مجید اعتمادی فرماندار ریگان می گوید: در شهرستان ریگان با حد ارتفاعی 660 تا 810 متر از سطح دریا با میانگین بارندگی 48.2 میلی‌متر منطقه رویشی خلیج عمانی با تیپ جنگل کهور که عمدتا به صورت خالص و بعضا همراه با گز، تاغ و گاهی با زیراشکوب کهورک است، قرار دارد. فرماندار ریگان با بیان اینکه این منطقه یکی از معدود زیستگاه‌های طبیعی کهور ایرانی در سطح جهان به شمار می‌رود، بیان داشت: در شهرستان ریگان به دلیل منطقه گرمسیری این گونه منحصر به‌فرد و زیبا دارای دیر زیستی بالا بوده و در سطح 35هزار هکتار از این شهرستان پراکنش دارد.

ادامه مطلب …..

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده