جامعیت لایحه جامع منابع طبیعی، در حاله ابهام

مباحث مالی اقتصادی حقوق ملی بسیار مهم است، منابع طبیعی مشتمل برمجموعه ای از منابعی است که انسان در بوجود آمدنش دخالت نداشته و بطور طبیعی وجود داشته است و یک طرح یا لایحه را هنگامی می توان جامع نامید که احکام  لازم را برای تمام منابع طبیعی و جنبه های حفاظت و بهره برداری از آن داشته باشد.


لایحه یا طرح با سابقه 8 ، 9 ورژن خود هیچگاه در قواره جامع حکم و مقرره نداشت. عبارت هایی که دامنه تداخل را در مدیریت منابع افزایش می دهد، مانند عرصه محیط زیست – تنوع زیستی – حفط ذخایر ژنتیکی – توان اکولوژیکی و… هیچگاه تعریف نشدند و هر کس با دانش و

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده